Vaccination - SPF Seniorerna Fårö

Title
Till innehåll

Smittskyddsenheten

Hej!
Jag vill påminna om erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker inom Region Gotland eftersom ni i er förening har medlemmar som tillhör de riskgrupper som har större risk att få svårare former av dessa infektioner. Pneumokocker är bakterier som ofta orsakar lunginflammation.
Influensavaccinet måste tas varje år inför influensasäsongen. De första influensafallen brukar komma kring jul- och nyårshelgerna och toppen av epidemin brukar ligga i februari. Vaccinet mot pneumokocker däremot tas en gång och ger långvarigt skydd.
Till riskgrupperna hör alla som är födda 1955 eller tidigare och alla personer med kroniska sjukdomar oavsett ålder. Till kroniska sjukdomar räknas bland annat hjärt- och lungsjukdom, astma, diabetes, lever- eller njursvikt och kraftig övervikt.
Vaccinerna ger inte ett 100-procentigt skydd men skyddseffekten ligger som bäst på 60 – 70 % beträffande influensa. Om man trots vaccination drabbas av influensa blir sjukdomen lindrigare och risken att få komplikationer som t ex lunginflammation minskar. Därmed minskar också risken att behöva sjukhusvård och behandling med antibiotika.
Årets influensavaccin är uppdaterat och ger skydd mot fyra olika typer av influensavirus. I år då vi har en pågående pandemi av covid-19 anser vi att det är än mer viktigt att bli vaccinerad mot influensa om man tillhör riskgrupp. Dels för att om möjligt undvika att bli smittad av två olika allvarliga virusinfektioner, dels för att minska risken för att behöva sjukhusvård pga. influensa och därmed minska risken för överbelastning av sjukvården.
Vaccinationerna startar den 3 november och under november är influensavaccinet reserverat för riskgrupper och vårdpersonal. Titta efter annonser i lokaltidningarna och information på https://www.gotland.se/influensavaccination där man ser vart man vänder sig för att få vaccin.

Jag är tacksam om ni vill påminna era medlemmar om detta erbjudande och med hopp om stor uppslutning.

 
Visby den 27 oktober 2020

 
Maria Amér
Smittskyddsläkare, Region Gotland
Tillbaka till innehåll