Om föreningen - SPF Seniorerna Fårö

Title
Till innehåll
SPF-Seniorerna Fårö är en politiskt och religiöst obunden  pensionärsförening. Vi har drygt 100 medlemmar. Föreningen bildades den  26 augusti 1972 och är en av de äldsta SPF-föreningarna på Gotland.

Vi är en del av SPF-Seniorerna på riks-och distriktsnivå. Länkar till dessa båda finns med särskild rubrik på vår hemsida.

Vi vill genom att anordna träffar ge medlemmarna känsla av trivsel,  gemenskap och trygghet. Detta försöker vi uppnå med varierande  programpunkter där både sakfrågor och mindre allvarliga frågor tas upp.

Nya medlemmar är alltid välkomna i föreningen. För att söka medlemskap klickar du på rubriken Bli medlem på vår hemsida.

- Medlemskap beviljas den som har rätt uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.
Några aktiviteter som föreningen svarar för återkommer årligen. Det är bridge och boule samt körsång i sånggruppen Fåröfröjd.

Medlemsavgiften är 250 kr per år från 2017. Är du redan medlem i  annan SPF-förening kan du bli vänmedlem hos oss. På så sätt får du också  tillgång till vår verksamhet. För vänmedlem är medlemsavgiften 100 kr  per år.

Via någon i styrelsen eller via e-post kan du nå oss med dina frågor.
Vår e-postadress är faro@spfgotland.se
        
    
Eva Johansson - Ordförande
Födelseår: 1944

Föreningsliv: Aktiv sen tonåren inom kyrkan, bowlingen,
hembygdsrörelsen, pensionärsrörelsen med olika uppgifter såsom
ordförande, sekreterare, kassör, studieledare

Arbete: Inom privat o offentlig förvaltning från 1961 till
pensioneringen med arbetsuppgifter främst som kassa, bokföring o
fakturering, kortkursadministration
Cirkelledare inom SV, Föreningen Norden och SPF

Ev hobby -ies: Släktforskning, musik, historia
Jan Nordin - kassör
Födelseår: 1952
Föreningsliv:  Tävlingssimmat, suttit med i Wisby Simsällskaps styrelse även i  Gotlands simförbund. Varit ordförande i Gute Ridsällskap , och nu senast kassör i SPF Fårö.
Arbete: Diverse arbetare men de senast 40 åren som Sälj & Produktionskoordinator
På Schenker i Visby
Fritids intressen :  Snickra, fiska , släktforskning promenader med min hund.
Siv Söderdahl - sekreterare

Föreningsliv;  sekreterare, kassör och revisor

Arbete
Försvarsmakten 1967-2006 chefssekreterare,  chef expedition och arkiv
Stf. Chef administrativ avdelning

2006-2012
Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Skogsvårdsstyrelsen , Högskolan som arkivarie

fritidsintressen
Hem och trädgård, kursverksamhet bl.a Fårömålet, språk, jobba Fårö museum
Björn Jonsson - Ledamot, webbansvarig, medlemsregisteransvarig och datoransvarig i föreningen.
Födelseår: 1948
Föreningsliv:  Under många år kassör i Gotlands Bordtennisförbund. Varit ordörande, sekreterare och kassör (fortfarande) i Fårö IF.
Arbete: Hela mitt verksamma arbetsliv var på FRA. Numera verksam i Fåröfiber.
Fritidsintressen :  Elektronik och datorer.
Tillbaka till innehåll