20200827 - SPF Seniorerna Fårö

Title
Till innehåll
Styrelsen för SPF Seniorerna Fårö har beslutat att pausera alla  studiecirklar och aktiviteter som innebär att man inte kan vistas  utomhus. Detta gäller oktober månad ut. Det som gäller är alltså  rekommendationerna från  FHM och vårt förbund om avstånd. Inomhus kan  man bara vara om man håller avstånd åt alla håll o kanter.

Pga ombyggnad på Sudersand har bouleverksamheten somnat in.

För styrelsen
Eva Johansson
ordf
Tillbaka till innehåll