20200817 - SPF Seniorerna Fårö

Title
Till innehåll
Medlemsträff med SPF Seniorerna Fårö.
I lagom solsken o värme samlades 30 medlemmar i SPF-föreningen på Fårö till en medlemsträff måndag den 17 augusti. Mötesplats nyanlagda dansbanan vid Fårö bygdegård. Inledningsvis blev det tipspromenad med frågor som på något sätt hade anknytning till musik. Två par hade alla rätt.
De fick varsitt likalydande pris och applåderades varmt av övriga. Efter genomförd promenad mottogs man med grillad korv med bröd o övrigt tillbehör. Dricka till korven liksom kaffe hade man med sig själv. De som sagt ifrån att de inte orkade promenera hela sträckan fick frågorna på plats. På så sätt kunde alla delta.
När mat o dryck intagits blev det information om diverse ting. Givetvis blev det något om Fåröfröjd och det som hänt där. Marianne Berg pratade bl a om sångens betydelse och vikten av att ha den glädjespridande faktorn bland medlemmarna som den utgör. Med anledning av FUAB:s årsmöte som vi deltagit på redogjorde Ann Lindgren för det dagsaktuella läget med det planerade senior- och särskilda boende som är tänkt byggas i anslutning till Bergmancenter. Möte med Regionen väntar bl a och vi anmälde vårt intresse att delta.
Vårt studieprogram redovisades och tips o idéer efterfrågades från medlemmarna. Några förslag framkom vilket vi blev glada för. De
studiecirklar som är igång fortsätter ju så snart FHM och vårt förbund ger klartecken för sådana samlingar. Än så länge är inget grönt ljus i sikte i frågan. Sen mars månad har vi pauserat alla aktiviteter och cirklar, såvida de inte kunnat ske utomhus, och med avstånd mellan deltagarna.
Efter en lagom ansträngande o fin eftermiddag tackade ordförande för visat intresse och gemensamt sjöngs Carl-Antons Nu går sista visan som avslutning på dagen.

Eva Johansson

Tillbaka till innehåll