Hemsida för SPF Seniorerna Fårö - SPF Seniorerna Fårö

Title
Till innehåll
Nu är hösten här och försök med att påbörja aktiviteter har startat.

Måndagen den 11 oktober gör vi ett studiebesök på Ar forskningsstation. Vi får komma max 25 personer.
Anmälan senast den 9:e oktober till Eva Johansson via sms eller telefon.
Man kommer där att presentera verksamheten och det blir lite kaffedrickning också.

Sedan blir det en ny Må Bra Dag den 28/10.  Mer information kommer snart...


Annonserat datum 22 februari för årsmöte blev inte av pga pandemi.
Årsmötet hålls onsdagen den 9:e juni kl 1400.
Lokal blir Fårö Bygdegård.
Förhandlingar enl stadgarna.
Vi håller avstånd.
Efter mötet bjuder vi på fika o smörgåstårta. Lotteriförsäljning.
Handlingar som rör 2020 års verksamhet finns på hemsidan.
Verksamhetsberättelse, Dagordning, Resultat och balansräkning och Budget och utfall

Annons i tidningarna GA o GT under rubriken ”Pensionärsnytt”
och information på vår anslagstavla hos ICA Nyströms

Fårö den 30 maj 2021
Styrelsen genom Björn Jonsson/webbansvarig
Tillbaka till innehåll